Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Versie 19.09

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Peter Butler Uitvaartzorg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Peter Butler Uitvaartzorg, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.
Peter Butler Uitvaartzorg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres

Waarom hebben wij deze gegevens nodig ?
Peter Butler Uitvaartzorg verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Verder zal Peter Butler Uitvaartzorg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht voor uitvaartverzorging of voor het opstellen van een zogenaamde wilsbeschikking.

Hoe lang bewaren wij gegevens ?
Peter Butler Uitvaartzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij gegevens ?
Peter Butler Uitvaartzorg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de uitvaartverzorging, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Peter Butler Uitvaartzorg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoekgedrag op de website. Peter Butler Uitvaartzorg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar peterbutler@kpnmail.nl.
Peter Butler Uitvaartzorg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van gegevens
Peter Butler Uitvaartzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Peter Butler Uitvaartzorg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Peter Butler Uitvaartzorg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Peter Butler Uitvaartzorg op.