Disclaimer

Disclaimer

Versie: 19.09

Peter Butler Uitvaartzorg is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Links verwijzen naar websites van derden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid voor die websites aanvaarden.

Tekst verantwoording website:
Peter Butler van Peter Butler uitvaartzorg
Alexander de Groot van PixelPlay.eu

Foto verantwoording website:
Alexander de Groot van PixelPlay.eu