ONZE DIENSTEN

ONZE DIENSTEN

Een hoogstpersoonlijke afscheidsbijeenkomst
Direct na een overlijden staan wij tot uw beschikking. 7 dagen per week, 24 uur per dag zijn wij telefonisch bereikbaar en zodra u dat wenst komen wij bij u langs voor een eerste bezoek. Het overlijden van een dierbare confronteert u als nabestaanden met een aantal belangrijke vragen en keuzes. Wordt de overledene begraven of gecremeerd? Gebeurt dat in een kist of in een lijkwade? Vindt de opbaring thuis of in een uitvaartcentrum plaats? Naar welk type rouwvervoer gaat de voorkeur uit? En wilt u livemuziek of muziek van cd’s?

Juist omdat er tegenwoordig zo veel mogelijkheden zijn, is een steunpunt in de emotionele tijd na een overlijden heel belangrijk. Uitvaartzorg Peter Butler staat u in dit belangrijke proces graag terzijde. Stap voor stap geven wij, in nauw overleg met u en in hoeverre u dat wenst, vorm aan alles wat samenhangt met de uitvaart. U kunt van het allereerste contact tot en met de nazorg rekenen op een eerlijk en duidelijk advies over de mogelijkheden. Gaandeweg komt een uitvaart tot stand die aansluit bij de wensen van de overledene en diens nabestaanden. 

De laatste zorg en opbaren
Desgewenst kunt u de overledene samen met Corrie de laatste verzorging geven of u kunt erbij aanwezig zijn. Dit kan een belangrijke stap betekenen in het proces van rouwverwerking. Uiteraard moet er niets; úw wensen en behoeften staan centraal.

Behalve de manier van opbaren is ook opbaarlocatie bepalend voor het laatste beeld dat u en anderen van de overledene zal bijblijven. Voor een thuisopbaring, waarbij wij elke dag een controlebezoek brengen, beschikken wij over de modernste apparatuur.

Opbaren kan ook in de familiekamer van ons rouwcentrum in Kapelle.  

De locatie: aan u de keus
Waar de condoleance en/of uitvaartbijeenkomst plaatsvindt, is geheel aan u. Dat kan in ons rouwcentrum zijn maar ook in een kerk, een buurtcentrum, bij u thuis, binnen of buiten enzovoort. Er is enorm veel mogelijk en wij denken hierin graag met u mee. Bijvoorbeeld door de aula op eigen wijze in te richten (bv. met foto’s, schilderijen of eigen creaties van een dierbare).

(Duurzame) kisten, mandkisten, lijkwades en opbaarplanken
De meeste kisten zijn gemaakt van spaanplaat of massief hout en het assortiment waaruit u bij ons kunt kiezen, is groot. Ook een ECO-kist behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast hebben wij mandkisten van gevlochten wilgentenen en bamboe.

Steeds vaker komt het voor dat nabestaanden de kist van hun dierbare zelf decoreren. Zij ervaren dit als een bijzonder waardevolle bezigheid die op een positieve manier bijdraagt aan het rouwproces. Het resultaat is uniek en zeer persoonlijk. Uiteraard geven wij u hierin alle ruimte en heeft u advies nodig dan horen wij dit graag.

Begraven zonder kist is ook een mogelijkheid. In dat geval wordt de overledene in doeken van katoen, zijde of linnen gewikkeld. Het opbaren gebeurt op een opbaarplank van hout, wilgentenen of bamboe.

Rouwvervoer
Bij rouwvervoer denkt u misschien in eerste instantie aan een lijkwagen in zwart of grijs. Dat kan, maar het hoeft niet. Uw eigen auto of bus, een koets met paarden ervoor, een boot, een (bak)fiets, een motor met zijspan: de keuze is aan u. Wij denken desgewenst graag met u mee.
Foto’s van voorbeelden? 

Begraven of (technisch) cremeren
Na de uitvaartplechtigheid wordt de overledene begraven of gecremeerd. Bij de keuze voor begraven is er de mogelijkheid van een algemeen graf of een eigen graf.

Gaat de voorkeur uit naar cremeren, dan kan de as worden verstrooid dan wel bewaard. Dat laatste gebeurt in een sierurn. Deze urn krijgt een plaats in een columbarium, een urnengraf of elders, bijvoorbeeld thuis. Onder de link foto’s van producten?

Tegenwoordig bestaat ook de mogelijkheid van een zogenoemde technische crematie. Hierbij wordt de overledene in het crematorium direct naar de crematieruimte gebracht. U kunt zelf aangeven of u daar al dan niet bij aanwezig wilt zijn. De prijs kan laag blijven omdat u verder geen enkele faciliteit van het crematorium gebruikt. Ook de factor tijdsdruk valt weg. Meer weten over een technische crematie? Vraag het ons.

Onze kleding
Op de dag van de uitvaart dragen wij kleding die aansluit bij uw wensen. Deze kleding kan zwart en stemmig zijn. Maar ziet u ons liever in kleuriger, meer casual kleding, laat het ons dan weten. Wij richten ons ook hierin graag naar u. 

Unieke bloemarrangementen
Op het gebied van bloemen – van individuele exemplaren tot boeketten, kransen en rouwstukken, al dan niet voorzien van linten – heeft Uitvaartzorg Peter Butler uitstekende ervaringen met Bloemencentrum Hoondert in Ovezande.

Zonder meer uniek zijn de bloemarrangementen van de firma Hoondert in combinatie met objecten die voor de overledene een speciale betekenis hadden. De creatieve bloemisten denken hierin graag met u mee.

 Rouwbrieven, advertentie, bedankkaarten
Uitvaartzorg Peter Butler verzorgt rouwdrukwerk in eigen beheer. U heeft de keuze uit een groot assortiment rouwbrieven en bedankkaarten in uiteenlopende stijlen. Stelt u prijs op ondersteuning bij het opstellen van een geschikte tekst, dan bieden wij die. U ontvangt standaard een proefdruk, zodat u deze kunt controleren op eventuele onregelmatigheden. Ook het aanleveren van een advertentietekst aan een of meerdere (dag)bladen kunnen wij voor u verzorgen. 

Ondersteuning bij het schrijven en/of voordragen van een toespraak
Een toespraak schrijven en/of voordragen is voor velen geen eenvoudige opgave. Voelt ook u dat zo, dan kunt u overwegen dit over te laten aan een professional. Uitvaartzorg Peter Butler werkt hiervoor samen met een betrokken tekstschrijver en spreker die ruime ervaring heeft in het schrijven en/of voordragen van toespraken of andere teksten tijdens uitvaartplechtigheden. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden. 

Dragers
Nabestaanden mogen als zij dit willen zelf de kist dragen. Daarnaast is er de mogelijkheid dit over te laten aan professionele dragers. Uitvaartzorg Peter Butler kan hiervoor een beroep doen op een aantal jonge mensen die een speciale draagtraining hebben gevolgd. Zij vervullen hun taak met stijl en waardigheid, en geven de uitvaart zonder meer extra cachet. 

Grafmonumenten
De mogelijkheden voor grafmonumenten en urnen zijn eindeloos. Wilt u zich oriënteren, kijk dan eens op www.dominicus.nl of www.grafsteenwinkel.nl. 

Uitvaarten voor elk budget
Uitvaartzorg Peter Butler verzorgt uitvaarten voor ieder budget. Wij adviseren u tijdig, duidelijk en eerlijk over de kosten die aan de diverse elementen van de uitvaart verbonden zijn. Zo weet u altijd waar u aan toe bent. 

Boekje WILSBESCHIKKING
Na een overlijden komt het nogal eens voor dat nabestaanden niet weten wat de persoonlijke uitvaartwensen van de overledene waren. Dat kan veel onrust geven. Om te voorkomen dat ook uw nabestaanden hiermee te maken krijgen, hebben wij voor u het boekje WILSBESCHIKKING samengesteld:

 • Met behulp van het boekje WILSBESCHIKKING legt u uw wensen omtrent uw uitvaart tijdig en in alle rust vast
 • Uw wilsbeschikking moet gedateerd en ondertekend zijn
 • Het is verstandig uw wilsbeschikking op te stellen in aanwezigheid van een tweede persoon. Deze kan de wilsbeschikking medeondertekenen en er te zijner tijd op toezien dat de uitvaart daadwerkelijk naar uw wens plaatsvindt
 • Vergeet tot slot niet uw nabestaanden te laten weten waar u de wilsbeschikking bewaart

Download hier het boekje ‘WILSBESCHIKKING’ >>>

Stelt u ondersteuning bij het invullen van WILSBESCHIKKING op prijs? Of wilt u het boekje per post ontvangen? Bel 0113-340381 en wij komen bij u langs. Samen met u zorgen wij ervoor dat uw uitvaart de persoonlijke invulling krijgt die u wenst. 

Nazorg, emotioneel en praktisch
Na een uitvaart valt er emotioneel veel te verwerken. Nabestaanden vallen dikwijls in een zwart gat. Ervaart ook u dit, neem dan contact met ons op voor een of meerdere persoonlijke nazorggesprekken.

Daarbij worden nabestaanden vaak ook nog geconfronteerd met de nodige administratieve en financiële kwesties. Bijvoorbeeld:

 • Regelen van bankzaken
 • Opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen
 • Op de hoogte stellen van pensioenfondsen en andere uitkeringsinstanties
 • Stopzetten van sociale media-accounts
 • Eventueel het leegruimten van een woning en het verdelen van de inboedel
 • Verkopen van de eventuele eigen woning van de overledene
 • Belastingaangiften doen

Voor uw gemak hebben wij het boekje ZORG ERNA samengesteld. Hierin vindt u handige tips voor het aanpakken van alle mogelijke praktische zaken na een overlijden.

Gedenkproducten
Met zorg hebben wij een assortiment gedenkproducten samengesteld, waaronder diverse (glazen) asurnen, gedenkartikelen en gedenkstenen.